Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

                     1. Souhrn údajů o přípravku ERLEADA® (apalutamid). Janssen-Cilag s.r.o., 11/2020.
COOKIES              OCHRANA SOUKROMÍ           KONTAKTUJTE NÁSTato stránka je určena odborníkům ve zdravotnictví z České republiky. Aktualizováno: 02 Říjen 2020.
Platformu provozuje společnost Janssen-Cilag s.r.o. se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, která je výhradně zodpovědná za obsah.

© Janssen-Cilag s.r.o. 2020